Chipshol, hoe zat het ook alweer?
22 nov 2010 10:33
Luchtvaartstad Chipshol
Foto: Chipshol Forward
Fotoserie (3)
SCHIPHOL Het had zo mooi kunnen zijn als Jan Poot zijn zin had gekregen. Midden jaren tachtig had hij een heuse luchtvaartstad bedacht, tussen Badhoevedorp en Schiphol. Met kantoren, winkels, appartementen, hotels en zelfs een museum. En allemaal met elkaar verbonden via een futuristische monorail. Maar de droom viel al snel in duigen en sindsdien lijkt Poots investeringsmaatschappij Chipshol te grossieren in rechtszaken.

Jan Poot kwam in de jaren tachtig op het idee voor zijn luchtvaartstad na een bezoek aan de Verenigde Staten. Wat daar bij de luchthaven van Atlanta was ontstaan, moest ook kunnen in de Hollandse polder. Een heuse stad die optimaal gebruik maakte van de naastgelegen luchthaven en de bijbehorende infrastructuur. Een goede plek had hij ook al: naast Badhoevedorp, in de driehoek tussen de snelwegen A4, A5 en A9.

Poot richtte met compaan Harry van Andel de investeringsmaatschappij Chipshol op. Omdat ze pioniers waren, konden ze relatief goedkoop landbouwgrond kopen in het gebied. Tot ze een terrein bezaten van zo'n 600 hectare. Maar al snel werd ook bij anderen duidelijk dat de grond eigenlijk heel veel waard was. Schiphol wilde zelf ook graag grond opkopen om te ontwikkelen.

De dure grond van Chipshol ligt al jaren onbebouwd De dure grond van Chipshol ligt al jaren onbebouwd
Foto: Reitze de Graaf

Ruzie

Het eerste probleem voor Chipshol was daarmee geboren. De grond steeg zo hard in waarde dat de aandeelhouders ruzie kregen. De familie Poot wilde de grond houden en ontwikkelen. Mede-aandeelhouder Harry van Andel wilde de grond doorverkopen aan Schiphol en zo een snelle winst opstrijken.

Het liep uiteindelijk uit op een rechtszaak, waarbij rechter Hans Westenberg van de rechtbank in Haarlem oordeelde in het voordeel van Van Andel. Westenberg gaf Van Andel alle zeggenschap over Chipshol, en dus ook het recht de grond te verkopen.

Hoger beroep
Jan Poot  liet het er niet bij zitten. En in hoger beroep kreeg hij gelijk. Het oordeel van Westenberg werd teruggedraaid. Maar toen had Van Andel al een deel van de grond aan Schiphol verkocht. Er volgde een schikking tussen Van Andel en Poot, waarbij ze de resterende grond verdeelden. Chipshol werd weer van Poot, maar heeft van de oorspronkelijke 600 hectare nog ongeveer 150 hectare grond over.

Daarmee is de kous nog niet af. Voor de familie Poot staat vast dat rechter Westenberg partijdig was. Een vriend van Van Andel, rechter Pieter Kalbfleisch, zou Westenberg namens Van Andel hebben gevraagd een oordeel te vellen in de zaak. Vanwege deze beschuldiging zou Westenberg eerder met pensioen zijn gegaan. Westenberg moet zich nu voor de rechtbank in Utrecht verantwoorden voor mogelijke belangenverstrengeling.

Groenenbergterrein

Chipshol heeft nog twee stukken grond in de regio Schiphol. Eén daarvan is het zogeheten Groenenbergterrein langs de Aalsmeerbaan. De projectontwikklaar wilde hier een bedrijventerrein bouwen. Schiphol verhinderde dit, door zich te beroepen op veiligheidseisen. Bouwen zo dicht bij de Aalsmeerbaan zou niet zijn toegestaan.

Chipshol vocht ook dit besluit aan en kreeg gelijk. Maar meteen daarop reserveerde de Staat het gebied voor een eventuele aanleg van een nieuwe startbaan. En daarmee werd de grond waardeloos.

Drie rechters van de rechtbank in Haarlem waren enkele jaren met de zaak bezig. Uiteindelijk oordeelden ze dat Chipshol was benadeeld en recht had op een schadevergoeding. Maar vlak vóór de rechters hun slotuitspraak zouden doen, en bekend zouden maken op hoeveel schadevergoeding Chipshol recht had, werden de rechters vervangen. Chipshol had 100 miljoen euro schadevergoeding geëist. De nieuwe rechters kenden 16 miljoen toe.

Loer
Ook hier laten vader en zoon Poot het er niet bij zitten. Opnieuw hebben ze het gevoel dat hen een loer is gedraaid. Ze zijn een zaak begonnen voor de rechtbank in Amsterdam. Die oordeelt nu dat een aantal rechters gehoord mag worden over hoe de rechterswissel tot stand is gekomen. De Haarlemse rechtbankpresident heeft steeds gezegd dat de wissel routine was. Dat mag hij van de rechtbank in Amsterdam nog eens komen uitleggen.


Foto: Reitze de Graaf

Getuige
In januari 2011 meldde zich een getuige, een vrouw die 33 jaar als griffier bij de rechtbank werkte en een relatie heeft gehad met Kalbfleisch. Zij bevestigde de vriendjespolitiek tussen Kalbfleisch en Westenberg, waarbij Kalbfleisch aan Westenberg had gevraagd de zaak als rechter te behandelen. De vrouw zei ook voor haar leven te vrezen, omdat Kalbfleisch en Westenberg in dezelfde stad wonen.

Kalbfleisch die inmiddels bestuursvoorzitter van NMa was, ging half april per direct met verlof, nadat bekend werd dat de Rijksrecherche een onderzoek naar hem was gestart. de termijn van Kalbfleisch bij de NMa loopt sowieso op 30 juni 2011 af. Projectontwikkelaar Chipshol deed eind april aangifte tegen Pieter Kalbfleisch wegens meineed, belangenverstrengeling en ambtelijke corruptie.

A9
Ondertussen is het land van Chipshol bij Badhoevedorp nog steeds onbebouwd. De misschien wel duurste grond van Nederland wordt verpacht aan boeren, die er aardappelen verbouwen.

En het nieuwste confluict dient zich hier alweer aan. De A9 loopt nu nog dwars door Badhoevedorp, maar zal worden verlegd buiten de bebouwde kom, aan de kant van Schiphol. De luchthaven en de overheid willen graag dat de weg zo dicht mogelijk bij de bebouwde kom wordt aangelegd. Die grond is van Chipshol. Poot wil graag dat de weg een stuk dichter bij de luchthaven komt; op grond die indertijd door Van Andel aan Schiphol is verkocht.

Reacties (0)

Log in om een reactie achter te laten. Nog geen account, Registreer hier

(Advertentie)